21-11-2020 Donatie voor het hertenkamp

Vanmorgen mocht ik namens Dorpsbelangen Hoogersmilde, samen met Rieks Koenrades een donatie check in ontvangst nemen, voor ons Hertenkamp van Hoogersmilde, van het Aannemersbedrijf gebr. Blomberg.

Deze check werd geschonken omdat het bedrijf  vorig jaar 100 jaar bestond en daarvoor ook het predicaat koninklijk mocht ontvangen. Ook de dierenweide van Bovensmilde en Smilde mochten eenzelfde check in ontvangst nemen. En ook het Fruitgilde Smilde en de Wensambulance deelden mee in dit heugelijke feit.

Deze uitreiking vond een jaar later plaats dan de bedoeling was, dit vanwege familie omstandigheden.

Namens de dierenweiden werd aan Hendrik Jan en Johan Blomberg een bloemstuk aangeboden. Wij zijn hun zeer erkentelijk voor deze donatie en willen hen hiervoor dan ook hartelijk bedanken.