Dorpsruimte “De Olde Bieb”
Sportlaan 2
9423 PV Hoogersmilde

Contactpersoon Dorpsruimte Olde Bieb:
Mindert van der Velde
Tel.: 0592459195 - 065027293
velde1615@gmail.com 

-----------------------------

Het Dorpshuis neemt gezien de activiteiten al een behoorlijke bepaalde plaats in, in ons dorp, gezien de vele groepen die van het Dorpshuis gebruik maken o.a. Dorpsbelangen, Linedansgroep, Vrouwen van Nu, Buurtacademie, Kinderwerk, Welzijn, Ouderen onder Dak en nog vele kleine bijeenkomsten.

Het Dorpshuis (ruimte) is niet meer weg te denken, het is een welkome aanvulling in ons dorp. Na de bouw van de brede school, waar geen ruimte in komt voor dorpsactiviteiten, (financieel niet haalbaar), is besloten om de dorpsruimte de Olde Bieb te handhaven, en uit te breiden met de ruimte die nu de peuterspeelzaal de Boskabouter inneemt, zodat er nog meer activiteiten kunnen plaats vinden  en daardoor de gebruiker nog meer van dienst kunnen zijn door ook een keuken uitbreiding.

Er is voor het dorpshuis een huishoudelijk reglement opgesteld en regels voor het gebruik van deze ruimten, voor de verwarming en het achterlaten van de ruimte. Dit wordt aan hen, die van de ruimten gebruik willen maken bekend gemaakt.

Ook is er iemand aangesteld die de ruimte zal schoonhouden, buiten datgene wat de gebruikers zelf zullen moeten doen.

 

 

 

 

 

© www.hoogersmilde.eu

webdesign: Br@m