NBvP Vrouwen van Nu
Inl. mevr. G. Meinders, Schultestraat 4154
9423 PK Hoogersmilde. 0592 459379

Gymlokaal de Bosrand
Sportlaan 2,
9423 PV Hoogersmilde

Buurtvereniging H.O. Draai
Contactpersoon en penningmeester Mevr D.Smit-van Duivenbodent,
Bosweg 6, 9423 PZ Hoogersmilde, Telefoon 0592-458959

IJsvereniging "d' Olde Smilde"
Contactpersoon mevr. S.Trul, Vaartweg 146, 9423 RK Hoogersmilde
Voorzitter dhr. Joh Sikken, Roelfsemaweg 10, 9423 RA Hoogersmilde,
johanengeasikken@live.nl 

Commissie Dorpsfeest
Jan Otten, voorzitter I Tjerkje Kuiper, Penningmeester I Albert Oosting, secretaris
Nick van den Berg, lid  I Aletta Slagter, lid I Roelie Bel, lid
Dit bestuur zal alles er aan doen om het dorpsfeest te doen slagen.
Zie website; www.dorpsfeesthoogersmilde.nl
facebook.com/dorpsfeesthoogersmilde.nl

 

Gymnastiekvereniging SV Hoogersmilde
Inl. mevr. T.Pietersr, De Veldhuizen 3
9423 TD Hoogersmilde, 0592 795433
geti@live.nl
www.svhoogersmilde.nl

SV Hoogersmilde
Inl. dhr. A. Hoogeveen, Sportlaan 10
9423 PV Hoogersmilde, 0592 459819
www.svhoogersmilde.nl

Jeugdafd voetbal
Inl. dhr. P. Pieters, 0592 459077
pieters/p@home.nl
www.svhoogersmilde.nl

afd Volleybal
inl.
www.svhoogersmilde.nl

Handbalvereniging SV Hoogersmilde
Inl. dhr. A. IJzer, Het Sticht 23, 9405 NS Assen, 06 27506581
svh@handbal.nl
www.svhoogersmilde.nl

Volleybalclub Hoogersmilde
Inl. dhr. H.J. Wildeboer, Kruirad 4, 9422 LN Smilde, 0592 412147
hj.wildeboer@hetnet.nl

Openluchtbad Hoogersmilde
Bosweg 13-E, 9423 PZ Hoogersmilde, 06-27191778

Buurtbus Hoogersmilde/Hijken/Beilen
Inl. dhr. W. Velthuis, Meidoornlaan 5, 9421 PW Bovensmilde
willemvelthuis@hotmail.com
www.hijken.nl

 Postagentschap Hoogersmilde
Rijksweg 183, 9423PD Hoogersmilde,  0592-459012

Uitvaartvereniging “Laatste Eer” Hoogersmilde
Inl. T. Hoogeveen, Rijksweg 115, 9422 CH Smilde, 0592 - 459469
www.susmilde.nl/uitvaartvereniging-hoogersmilde

Buurtacademie Hoogersmilde
Inl mw H.Klok, Vaartweg 131, 9423 RJ Hoogersmilde, 0592 459303
buurtacademie.hoogersmilde@kpn.nl

Avond4daagse Hoogersmilde
Contactpersoon Margretha de Wit, Burg.Servatiusstraat 37, 9423 PN Hoogersmilde,
0592 459260,  margretha.dewit@kpnmail.nl

 

 
     

 

 

© www.hoogersmilde.eu

webdesign: Br@m